Grovplåtslagare gör stålkontruktioner

Grovplåtslagare gör allt från att valsa en plåt till att bocka plåt, skära ut detaljer, och göra stålkonstruktioner.

Som grovplåtslagare så sätter du ofta ihop grejerna. Det är det man gör, där man bygger ihop saker. Oftast använder man sig av en robot som man styr. Man ger då den instruktioner kring var den var den ska svetsa, skära, och liknande. Den utför sedan uppdraget.

Grovplåtslagare övervakar detta och kollar så att allting ser bra ut och är okej. Roboten kör ju sin runda hela tiden, så man måste alltid vara med och kolla läget. Roboten kan aldrig ersätta en svetsare men roboten kan vissa grejer som inte svetsaren kan.

Om roboten är på väg att bränna igenom så hör man oftast det och kan springa dit och stoppa den i tid. Men man måste alltid vara med och har koll på situationen, vilket kräver full uppmärksamhet.

Stålkonstruktioner skärs till av robotar

Det finns många olika svetsmetoder. Oftast finns det tydliga specifikationer på hur uppdraget ska utföras, och hur roboten ska programmeras för att skära ut rätt stålkonstruktioner. Det gäller då att roboten utför rätt program för uppdraget i fråga.

Det är väldigt viktigt att man tillverkar på ett kontrollerat sätt och att man har svetsböcker som man går efter även om robotar ska utföra arbetet. Detta är en dialog mellan svetsansvarig och plåtslagare som ständigt sker och är viktig för ett bra arbete.

Man kommer då tillsammans fram till den bästa lösningen. Man bör först ta ett svetsprov så att man ser att den här typen av svetsmetoder fungerar för uppdraget. Detta svetsprov skickas sedan på analys så att man kan se om den uppfyller de krav som ställs.

Sedan kan man gå vidare och börja producera mer i bulk och mer automatiserat. Robotiserad industri kräver en finkänslig kommunikation mellan olika kompetenser för att arbetet ska utföras på ett så bra sätt som möjligt.