Vikten av att kunna arbetsrätt

Att ha koll på vad arbetsrätt innebär och hur det fungerar i praktiken är väldigt viktigt när man är ute i arbetslivet. Därför så finns det arbetsrätt seminarium för dig som företagare eller anställd att gå på där ni kan lära er allt som ni behöver för att ha stöd i lagar och regler när ni ser till er egen arbetsplats och vilken arbetsrätt som gäller där.

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie på antingen fem eller sex tillfällen där du får möjlighet att lära dig allt du behöver inom arbetsrätt. Ni kan antingen gå som grupp från en arbetsplats eller ett företag eller så kan du anmäla dig som enskild person. Seminarierna hålls i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Skellefteå.

Arbetsrätt i praktiken

Under seminarietillfällena så kommer ni att få lära er mycket om arbetsrätt enligt boken och lagen. Det är en viktig del för att man ska ha koll på vad det är som i grund och botten gäller. Men man kommer även att ta upp riktiga fall från Arbetsdomstolen. Där går man igenom vad fallet handlar om, hur processen gick till och vad domen blev. Detta för att man ska se hur arbetsrätt i praktiken faktiskt kan se ut.

Du kommer att lära dig mycket under dessa tillfällen och efter varje seminarietillfälle kommer ni också att få ställa frågor om saker som ni undrar över från dagen eller som gäller er egen arbetsplats eller något tillfälle som ni har varit med om. Aktuell Arbetsrätt kommer att se till att ni kan allt ni behöver om arbetsrätt när ni har gått alla tillfällen och är redo att stå för och kontrollera arbetsrätten på er egen arbetsplats när ni är klara. Det är en väldigt viktig del i arbetslivet som man inte får negligera.